Belastingaangifte

Belastingaangifte

De belastingaangifte

Per 1 maart 2019 kunt u weer de aangifte inkomstenbelasting gaan indienen.
Of u nu van plan bent zelf de aangifte te regelen of dat u het wilt laten doen, u kunt nu al beginnen met het verzamelen van de noodzakelijke informatie.Startpunt is dan een kopie van de aangifte inkomstenbelasting 2018.
Daarnaast de volgende informatie:

Checklist:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • De code voor de Digid;
 • De jaaropgaven van uw werkgever(s);
 • pensioenverstrekkers, svb, uitkeringsinstituut.
  Denk ook aan uw pensioenoverzicht.
 • Ter controle de salarisspecificatie over de maand december;
 • De jaaroverzichten van al uw bankrekeningen; spaarpolissen, lijfrentes en of levensverzekeringen. Ook die zijn afgekocht of uitgekeerd.
 • De jaaroverzichten van al uw beleggingen; of overige investeringen.
 • Het jaaroverzicht van de hypotheek;
 • Bij aan- en verkoop van een woning ook alle overige kosten zoals o.a. taxatie, nota advies-bemiddelingskosten en notarisoverzichten.
 • De WOZ-waarde van de woning.
 • Overzicht van de ziektekosten die niet zijn vergoed;
  tip; vraag bij de apotheek eenvoudig een jaaroverzicht op, zo hoeft u niet alle bonnetjes op te tellen.
 • Gemaakte studiekosten welke niet onder de studiefinanciering vallen;
 • Als u bent gescheiden in vergeet niet het convenant te overleggen waarin alle afspraken staan; heeft u alimentatie ontvangen of betaald, neem een uitdraai van de bank mee met alle ontvangen of betaalde bedragen. Maak een splitsing tussen kinder- en partneralimentatie
 • De voorlopige aanslag inkomstenbelasting; van 2018 en 2019
 • De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW 2018 en 2019

Overige zaken, denk bijvoorbeeld aan; giften, overige inkomsten, gegevens van leningen en andere onderhandse schulden waar wellicht nog iets mee gedaan kan worden in de aangifte, polissen die er zijn voor arbeidsongeschiktheid-verzekeringen.

Zijn er nog (andere)zaken waarover twijfels zijn, u kunt mij bellen voor info of voor het maken van een afspraak om aangifte te doen.

Vriendelijke groet,

Ravène Advies

Iris van Lambalgen Raaff

Populierenstraat 15
1326 DZ Almere
T: 06-51326829

info@ravene.nl